Kurs przemawiania pomaga w komunikacji i budowaniu relacji

Sztuka retoryki Arystotelesa oraz dzieło Cycerona Mówcy to tylko dwa przykłady prac, których przedmiotem jest sztuka przemawiania i wystąpień publicznych. Oba utwory powstały na długo przed narodzinami Chrystusa, a do dzisiaj stanowią jedne z najważniejszych omówień procesu kształtującego oratora porywającego słuchaczy swoim przemówieniem. 

Sztuka przemawiania, czy można się jej nauczyć?

Mieli rację dawni mistrzowie, którzy sztukę przemawiania traktowali jako jedną z podstawowych umiejętności jaką powinien sobie przyswoić każdy lider. Jego rolą jest porywać za sobą tłumy, może tego dokonać albo swoim przykładem albo słowem. Polska szkoła wykorzystuje to dziedzictwo w znikomym stopniu i bardzo słabo przygotowuje uczniów do publicznych wystąpień. Tymczasem wiadomo, że problemy z przemawianiem do grona odbiorców mają w dużej mierze podłoże psychologiczne i uwarunkowane są często przykrymi doświadczeniami właśnie z okresu dzieciństwa, szkolnej edukacji. Do tego dochodzą cechy osobowościowe oraz niska samoocena, która również może mieć źródło w szkolnych niepowodzeniach w tym zakresie. 

Przeświadczenie, że nie jest się dobrym mówcą może powstać z najbardziej błahego powodu i wiele pracy trzeba włożyć, by zmienić tę ocenę. Rola szkoły w kształtowaniu cech dobrego mówcy jest tu więc nie do przecenienia. 

przemawianie publiczne przez mikrofon

Kurs przemawiania uczy i ośmiela

Nauka przemawiania łączy w sobie wiele elementów. Mówca zamienia się w aktora pracującego głosem i ciałem. Modulacja głosu, płynność wymowy, mimika i gestykulacja to narzędzia, które muszą osiągnąć poziom skuteczności. Równie istotna jest argumentacja, budowanie przekonującego toku dobranych argumentów, które powinny być dostosowane do odbiorcy. 

Aby kurs przemawiania osiągnął swoje cele, powinni w nim wziąć udział jako szkoleniowcy psychologowie, logopedzi i trenerzy. Pewność w sztuce przemawiania można osiągnąć wyłącznie doświadczalnie, a im więcej tego rodzaju eksperymentów, tym osiąga się wyższą samoocenę i co za tym podąża, większą pewność siebie. Dzięki temu obniża się poziom stresu i można skupić się na doborze argumentów. 

Dla kogo kurs przemawiania? 

Tego rodzaju kursy przydatne są dla wszystkich osób, które czują się niekomfortowo stojąc naprzeciw słuchaczy oczekujących wypowiedzi. I nie ma tu znaczenia czy odbiorców jest kilku czy kilkuset. Mechanizmy publicznej wypowiedzi są podobne. Dlatego do uczestnictwa w kursach przemawiania zaprasza się:

  • osoby, które zawodowo spotykają się z klientami i zobowiązane są do budowania z nimi relacji
  • marketingowców oraz sprzedawców prowadzących prezentacje i argumentujących na korzyść obu stron
  • liderów, kierowników zobowiązanych do stałego komunikowania się z pracownikami
  • biznesmenów, polityków, liderów grup, mówców
  • uczniów i studentów, którzy nabierają umiejętności przydatnych w późniejszym życiu zawodowym 

Korzyści z udziału w kursie przemawiania

Spektrum korzyści jakie odczuje się po zakończeniu kursu zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to wypracowanie narzędzi i umiejętności budowania własnej wypowiedzi, panowania na głosem i ciałem. Zdobycia umiejętności perswazji i komunikowania się właściwego dla danego słuchacza.

Kurs na stronie drim power poprawia też umiejętność opanowania stresu i uczy improwizacji, również w sytuacjach kryzysowych, szczególnie stresogennych. A najważniejszą korzyścią jaką otrzymuje adept kursu jest samoświadomość swoich atutów i ograniczeń, wpływających na relacje z odbiorcami i słuchaczami.